Informācijai

Laiks

Vienas individuālās sesijas ilgums ir 45-50 minūtes. Ja darbā izmanto EMDR metodi, var būt vajadzīgs ilgāks laiks, par ko atsevišķi vienosimies.

Konfidencialitāte

Konsultācijās un terapijā saņemtā informācija ir konfidenciāla. Izņēmums konfidencialitātes ievērošanai ir gadījumi, ja konfidencialitātes saglabāšana rada nepārprotamu un nenovēršamu apdraudējumu klientam un (vai) psihoterapeitam, un (vai) citām personām; un psihoterapeits ir pārliecināts, ka konfidencialitātes pārkāpšanas gadījumā klienta un (vai) psihoterapeita, un (vai) citu personu apdraudējums tiktu ierobežots vai novērsts. (no psihoterapeitu ētikas kodeksa  www.psihoterapija.lv)

Atzinumi

Psihoterapijas speciālisti neveic psiholoģisko izspēti un nesniedz atzinumus.

Kvītis

Latvijā psihoterapiju piedāvā divu profesiju pārstāvji: ārsts psihoterapeits un psihoterapijas speciālists. Tā kā esmu psihoterapijas speciāliste un neesmu ārstniecības persona, tad kvītis  par maniem pakalpojumiem nevar tikt pievienotas gada ienākumu deklarācijā, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Supervīzijas

Gadījumos, kad man darbā rodas neskaidrības par to, kā vislabāk klientam palīdzēt, konsultējos ar pieredzējušiem psihoterapeitiem (supervīzējos), par veidiem kā labāk klientam palīdzēt. Supervīzijās tiek nodrošināta klienta neatpazīstamība.

Psihoterapijas ilgums

Psihoterapija var būt gan ilgstoša, gan īstermiņa.  Tas ir atkarīgs no tā, ko vēlas sasniegt klients un kādas ir klienta iespējas. Svarīgi, ja klients vēlas pārtraukt terapiju, nobeigumam atvēlēt pietiekami daudz laika. Jo garāka terapija, jo garākam vēlams būt nobeigumam.