EMDR ir efektīva un plaši pētīta terapijas metode, ko var izmantot psihoterapijā, lai palīdzētu klientam tikt galā ar emocionāliem pārdzīvojumiem.

EMDR saīsinājums ir cēlies no angļu valodas Eye Movement Desensitization and Reprocessing, ko var tulkot kā desensibilizācija un traumu pārstrāde ar acu kustībām. Lai arī EMDR var izmantot ne tikai acu kustības, bet arī taktilu un audiālu stimulāciju, metode ir saglabājusi savu sākotnējo nosaukumu.  Šapiro (EMDR pamatlicēja) uzsver, ka nav vajadzīga nopietna psiholoģiska trauma, lai izmantotu EMDR. Arī  atstumšanu, apsmiešana skolā rada psiholoģiskas sekas, kuras var dziedināt izmantojot EMDR. Tāpat EMDR var izmanot, lai strādātu ar nomācošiem gaidu stāvokļiem, piem., bailēm no uzstāšanās, pārrunām u.c.

EMDR ir plaši pētīta metode. Pētījumi liecina, ka EMDR palīdz tikt galā ar traumu, trauksmi, panikas lēkmēm, traucējošām atmiņām un citām emocionālām grūtībām.

Kā notiek terapija?

Ir izstrādāts standartizēts protokols, kam seko EMDR terapeiti.  Lielākā atšķirībā no citām terapijas metodēm ir tā,ka EMDR terapijā izmanto bilaterālo stimulāciju. Terapeits var lūgt klientu ar acīm sekot līdz viņai rokai, vai pamīšus pieskarties vienai un otrai ķermeņa pusei (rokām vai ceļiem), tādā veidā stimulējot abas smadzeņu puslodes. Šī stimulācija (ja izmantota kā EMDR protokola daļa) palīdz pārstrādāt uztraucošos tēlus un jūtas,  iegūt jaunas atziņas un sasniegt lielāku mieru.